Având în vedere situația epidemiologică, sub raportul Pestei Porcine Africane, se
instituie starea de alertă epidemiologică permanentă pe teritoriul județului Alba, conform
Legii nr. 215/2004, ceea ce presupune necesitatea luării tuturor măsurilor în vederea
prevenirii apariției focarelor pe teritoriul Județului Alba.
Președintele Centrului Local de Combatere a Bolilor Alba a emis Decizia nr. 1/2019
prin care se aprobă Planul de Măsuri pentru prevenirea introducerii Pestei Porcine Africane
în afectivele de porcine de pe raza județului Alba, iar obligațiile care cad în sarcina
crescătorilor de animale sunt (cel puțin) următoarele:

Măsuri privind urmărirea stării de sănătate a efectivelor de porcine la nivelul
Orașului Cugir:

✓ Supravegherea în permanență a stării de sănătate a animalelor din gospodării;
✓ Anunțarea de urgență a cazurilor de îmbolnăviri sau mortalități la animale, la Primărie
și la medicul veterinar de la Circumscripția sanitară veterinară de asistență sau de la
Circumscripția Sanitară Veterinară și pentru siguranța Alimentelor Oficială organizată
în județul Alba;
✓ Interzicerea afluirii (îngrămădirii) porcinelor pentru comercializare fără a fi însoțite de
documente sanitare veterinare legale și a produselor și preparatelor din carne de porc;
Măsuri de profilaxie generală specifice bolilor majore
În ferme amenajate pentru creșterea animalelor:
✓ Respectarea regimului de biosecuritate a unităților (împrejmuire corectă, dezinfector
rutier, pietonal, vestiar filtru, echipament de protecție obligatoriu);
✓ Respectarea condițiilor privind angajarea personalului muncitor și circulația
persoanelor în fermă (angajații permanenți, cu carnetele de sănătate vizate la zi, fără să
posede animale la domiciliu, vizitatorii numai cu respectarea regimului de filtru);
✓ Respectarea regimului de carantină profilactică pentru animalele nou introduse în
aceste ferme;
✓ Efectuarea în permanență a lucrărilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare;
✓ Supravegherea efectivelor de animale din efectivele gospodăriei populației pe o rază
de cel puțin 3 km în jurul fermelor (zona de protecție) în vederea depistării precoce a
îmbolnăvirilor la acestea

În sectorul gospodăriei populației, se va urmări:
✓ Limitarea circulației animalelor și interdicția scoaterii porcilor din gospodării sau
lăsarea liberă a acestora în localități;
✓ Evitarea contactului porcilor din gospodării cu animalele sălbatice care pot fi purtătoare
de virus;
✓ Interzicerea hrănirii porcilor cu resturi menajere și produse de origine animală;

PRIMAR
ING.TEBAN ADRIAN OVIDIU